Verplicht openbaar overnamebod op Sabca

Blueberry BV (“Blueberry”) brengt een verplicht openbaar overnamebod in contanten gevolgd door een vereenvoudigd uitkoopbod uit op alle aandelen uitgegeven door Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques NV (“Sabca”) die niet rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van Blueberry. In het kader hiervan heeft Blueberry een prospectus opgesteld en heeft de raad van bestuur van Sabca een memorie van antwoord opgesteld. Deze documenten zijn hieronder beschikbaar.


Offre publique d’acquisition obligatoire sur Sabca

Blueberry SRL (« Blueberry ») lance une offre publique d’acquisition obligatoire en espèces suivie d’une offre de reprise simplifiée sur l’ensemble des actions émises par Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques SA (« Sabca ») n’étant pas encore détenues directement ou indirectement par Blueberry. Dans ce cadre, Blueberry a préparé un prospectus et le conseil d’administration de Sabca a préparé un mémoire en réponse. Ces document sont accessibles ci-dessous.


Bekendmaking van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het openbaar overnamebod van Blueberry op Sabca


Publication des résultats de la période initiale d’acceptation de l’offre publique d’acquisition par Blueberry sur Sabca


Bekendmaking van de resultaten van het uitkoopbod van het openbaar overnamebod van Blueberry op Sabca


Publication des résultats de l’offre de reprise de l’offre publique d’acquisition par Blueberry sur Sabca